• Moka Čačak
  • Moka Čačak

Moka Čačak - Moka Čačak - proizvodi od kafe, pekarski program, prerada brašna

Preduzeće MOKA je osnovano 1994. godine i osnovna delatnost preduzeća je bila proizvodnja i ditribucija kafe kao i proizvoda od kafe. 2005. godine MOKA pokreće industrijsku proizvodnju pekarskih proizvoda koja obuhvata proizvodnju više vrsta hlebova, peciva (dnevnih i dugotrajnih) kao i svih vrsta smrznutog testa. Takođe u MOKI se vrši prerada i pakovanje brašna i šećera.
Početkom 2008. godine Moka otvara distributivni centar u Beogradu kako bi naši proizvodi bili prisutni i na tom tržistu. Ostvarena je saradnja i sa skoro svim velikim distributivnim lancima u našoj zemlji, i naši proizvodi su zastupljeni u skoro svakom mestu i svakom marketu. Naši tehnolozi stalno rade na usavršavanju proizvoda tako da svakodnevno iz naše proizvodnje izlaze novi jedinstveni proizodi. MOKA je sertifikovani proizvođač po ISO 9001 i ISO 22000 standardima i kao takva garant je kvaliteta naših proizvoda.

Sa porastom broja artikala MOKA širi svoju distributivnu mrežu koja trenutno broji 75 specijalnih dostavnih vozila, gde su svi kupci (trenutno preko 3000) pokriveni ambulantnim snabdevanjem. Svoja dostavna vozila stavljamo i u funkciju uslužnog transporta kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Posetite nas, ili pozovite da se uverite u kvalitete naših proizvoda i da samim tim ostvarimo kako poslovnu tako i prijateljsku saradnju.

Proizvodnja - Moka Čačak

U savremeno opremljenim proizvodnim halama, opremljenim sa za to potrebnim mašinama i po svim standardima, MOKA prži i pakuje kafu i proizvode od kafe, dok se u drugom delu fabrike nalaze mašine za pekarski proizvodni program, ...

Prozvodi od kafe - Moka Čačak

Kao prva i primarna proizvodnja i prerada kafe je bazirana na visokom kvalitetu probranih zrna sirove kafe koju uvozimo od proverenih dobavljača i svakodnevno vršimo kontrolu kvaliteta pržene kafe prema ISO 9001 i ISO 22000 standarima.

Pekarski program - Moka Čačak

Moderan pogon za proizvodnju hleba, sa kapacitetom od 100.000 hlebova u jednoj smeni, je u stanju da podmiri sve zahteve naših kupaca. Stalnom kontrolom naših tehnologa proizvodnja svih vrsta hlebova ima kontinuirani proces, ...

Prerada brašna - Moka Čačak

MOKA u okviru svoje tekuće proizvodnje, preradjuje i pakuje sve tipove brašna. Naše BAŠ BRAŠNO je standarno dobrog kvaliteta i kao takvo izgradilo je poveranje naših potrošača.

Distribucija i uslužni transport - Moka Čačak

MOKA u svom voznom parku distributivnih vozila, poseduje i šlepere za sopstvene potrebe ali isto tako i vrši usluge prevoza u zemlji i inostranstvu. Naša vozila su opremljena za ambulantno snabdevanje kupaca, ...

Moka Čačak

Potvrda o izvršenoj registraciji
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Rešenje o registraciji
Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera

Medalje Moka
Copyrights © 2015 MOKA. Design byAttention-ContactDJ