• Distribucija - Moka Čačak
  • Distribucija - Moka Čačak
  • Distribucija - Moka Čačak

Distribucija i uslužni transport

MOKA u svom voznom parku distributivnih vozila, poseduje i šlepere za sopstvene potrebe ali isto tako i vrši usluge prevoza u zemlji i inostranstvu. Naša vozila su opremljena za ambulantno snabdevanje kupaca, tako da svaka popuna robe u objektima naših kupaca bude na vreme i u što kraćem roku. Trenutno je u našem voznom parku 75 vozila sa tendencijom proširenja istih.

Distribucija Moka
Medalje Moka
Copyrights © 2015 MOKA. Design byAttention-ContactDJ