Proizvodnja kakao krema

Paralelno sa povećanjem proizvodnje smrznutih peciva pojavila se potreba da za potrebe naših proizvoda osvojimo i tehnološki postavimo liniju za proizvodnju kakao krema, kako bi u svakom trenutku imali kvalitetan proizvod.

Nabavkom moderne linije za proizvodnju kakao krema naši kapaciteti su se proširili i omogućili nam da na tržište izbacimo pakovanja kakao krema od 800g i 250g pod robnom markom MokaKremA.

Kvalitetne sirovine koje koristimo u proizvodnji kakao krema nam garantuju “Pravi ukus krema”.

Kakao krem
Proizvodnja kakao krema<