• Proizvodnja pečenih pita

Pekarski program

MOKA u svom pekarskom programu ima zastupljeno više vrsta srodnih proizvoda i to:

Proizvodnja pečenih pita

Pita sir pečena 250 gr.

Pita sir - pečena 250 gr.

Pita zelje-sir - pečena 250 gr.

Pita zelje-sir - pečena 250 gr.

Pita meso – pečena 250 gr.

Pita meso – pečena 250 gr.

Medalje Moka
Copyrights © 2015 MOKA. Design byAttention-ContactDJ